Τεχνικές Μεταφράσεις

/Τεχνικές Μεταφράσεις
Τεχνικές Μεταφράσεις2018-12-05T14:10:58+00:00

Τεχνικές Μεταφράσεις

Οι ειδικευμένοι μεταφραστές της transscripta αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τεχνικές μεταφράσεις σε πολλούς διαφορετικούς θεματικούς τομείς, τις οποίες στη συνέχεια ελέγχουν οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες μας.

Επιπλέον, με τη συνεργασία ειδικών σε διάφορους τεχνικούς τομείς και μεταφραστών εξειδικευμένων στην τεχνική ορολογία, με μεγάλη και πιστοποιημένη εμπειρία στον τομέα τους, αναλαμβάνουμε σε έναν μεγάλο αριθμό συνδυασμών γλωσσών :

  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας οικιακών-λευκών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων-συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας αυτοκινήτων & μηχανών
  • Μεταφράσεις φυλλαδίων & καταλόγων τεχνικών χαρακτηριστικών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων κατασκευών μηχανικού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων μηχανημάτων βαριάς βιομηχανίας
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων γεωργικών μηχανημάτων-συστημάτων
  • Μεταφράσεις τεχνικών μελετών διαφόρων κλάδων
  • Μεταφράσεις γεωπονικών μελετών