Νομικές Μεταφράσεις

/Νομικές Μεταφράσεις
Νομικές Μεταφράσεις2018-12-05T14:10:58+00:00

Νομικές μεταφράσεις

Σε αντίθεση με την επιστημονική ή άλλη τεχνική ορολογία, κάθε χώρα έχει τη δική της νομική ορολογία (με βάση το συγκεκριμένο νομικό σύστημα της εν λόγω χώρας), η οποία μπορεί συχνά να είναι αρκετά διαφορετική, ακόμα και από τη νομική ορολογία άλλης χώρας με την ίδια γλώσσα. Ως εκ τούτου, μια επιτυχημένη νομική μετάφραση απαιτεί επάρκεια σε τουλάχιστον πέντε ξεχωριστούς τομείς:

 1. Βασική γνώση των νομικών συστημάτων (τόσο της γλώσσας-πηγής όσο και της γλώσσας-στόχου)
 2. Εξοικείωση με το σχετικό τομέα / νομικό πεδίο
 3. Εξοικείωση με τη σχετική ορολογία
 4. Αριστη γνώση της γλώσσας-πηγής
 5. Επάρκεια στο συγκεκριμένο νομικό ύφος γραφής της γλώσσας-στόχου

Επιπροσθέτως, για την επιτυχή ολοκλήρωση σε Νομικές μεταφράσεις, ο επαγγελματίας μεταφραστής πρέπει να:

 • είναι εν μέρει γλωσσολόγος, εν μέρει νομικός και εν μέρει ερευνητής
 • επιθυμεί και να είναι σε θέση να ερευνήσει και να προσδιορίσει τις νομικές έννοιες που εκφέρονται στη γλώσσα-πηγή ενός κειμένου που ενδέχεται να μην έχει ισοδύναμο στη γλώσσα ή το νομικό σύστημα του κειμένου-στόχου
 • αποκωδικοποιεί το κείμενο-πηγή και να το αναδιαρθρώνει στο κείμενο-στόχο
 • έχει άριστη επίγνωση των επιμέρους νομικών πεδίων καθώς και να γνωρίζει ότι κάθε νομικός τομέας απαιτεί συγκεκριμένες τεχνικές μετάφρασης. Για παράδειγμα, ένα συμβατικό έγγραφο δεν έχει πολλά κοινά με μια διαθήκη, ένα διοικητικό πιστοποιητικό, μια δικαστική απόφαση ή ένα καταστατικό
 • κατανοεί το σκοπό που εξυπηρετεί η μετάφραση, καθώς θα αναπαριστά την ακριβή προσέγγισή του στη μετάφραση του κειμένου (ορολογία, φρασεολογία, σύνταξη κτλ)
 • είναι σε θέση να γεφυρώνει με επιτυχία το χάσμα των νομικών συστημάτων, αλλά και να έχει πλήρη αντίληψη της κουλτούρας της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου

Προτεραιότητα στην Transscripta είναι να διασφαλιστεί ότι η μεταφραστική ομάδα που αναλαμβάνει ένα έργο σε Νομικές μεταφράσεις έχει πλήρη αντίληψη των ανωτέρω θεμάτων, εμπειρία στις νομικές μεταφράσεις με γνώμονα αυτές τις οδηγίες, καθώς και να τηρεί τα εν λόγω πρότυπα. Ως αποτέλεσμα, η Transscripta  είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής νομικών μεταφράσεων για κορυφαία δικηγορικά γραφεία καθώς και για ευρωπαϊκούς διοικητικούς φορείς. Στους βασικούς πελάτες περιλαμβάνονται, δικηγόροι και νομικά τμήματα πλήθους εταιρειών διαφόρων τομέων.
Η Transscripta παρέχει νομικές υπηρεσίες μετάφρασης στους εξής τομείς: εταιρικό δίκαιο, φορολογικό και λογιστικό δίκαιο, περιβαλλοντικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, δίκαιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ιδιοκτησιακό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο και ασφαλιστικό δίκαιο. Παρέχουμε εξαιρετικής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες μετάφρασης στους παρακάτω τύπους νομικών και δικαστικών εγγράφων.

 • Συμβάσεις και συμβόλαια
 • Διεθνές εταιρικό και εμπορικό δίκαιο
 • Εταιρικό καταστατικό
 • Εγγραφα άδειας, πιστοποίησης και εγγραφής
 • Αλληλογραφία, πρακτικά και διαδικασίες
 • Ευρεσιτεχνίες και πνευματικά, βιομηχανικά και εμπορικά δικαιώματα ιδιοκτησίας
 • Ιδιωτικά συμβατικά έγγραφα

Εξαιρετική επαγγελματική απόδοση και αξιοπιστία σε Νομικές μεταφράσεις

Η συνέπεια στα έργα των πελατών διασφαλίζεται με τη συνεχή πρόσβαση σε εργαλεία νομικής μετάφρασης, όπως γλωσσάρια, λεξικά και ορολογίες. Διαχειριστές έργων, διορθωτές, μεταφραστές και επιμελητές, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα των νομικών συνεργατών, εγγυώνται το σχεδιασμό και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε φάση του έργου.