Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών

/Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών
Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών2018-12-05T14:10:57+00:00

Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών

Παρέχοντας υψηλής ποιότητας μεταφράσεις πατεντών σε προσιτές και συμφέρουσες τιμές, είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με εκατοντάδες πελάτες (δημόσιους φορείς, εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες όλων των επιπέδων).

Αυτό στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια του ικανού και αφοσιωμένου μεταφραστικού μας επιτελείου και του μονίμου προσωπικού μας που ξεχωρίζουν για τις στενές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας οδηγούν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, το μόνιμο προσωπικό και τους μεταφραστές μας. Οι επαφές έχουν καλλιεργηθεί προσεκτικά σε όλα τα επίπεδα και οι ακαδημαϊκές εμπειρίες είναι πάντοτε άμεσα διαθέσιμες καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ανταλλαγή απόψεων, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να αναπτυχθεί γνώση και δημιουργικότητα.

Έχουμε εμπειρία μετάφρασης σε όλες τις μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας δηλαδή μετάφραση διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, στις ευρεσιτεχνίες (patents), τα δικαιώματα δημιουργών (copyrights), τα σχέδια (designs) και τα εμπορικά σήματα (trademarks), στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δηλαδή τα διπλώματα ευρεσιτεχνιών (patents), τα δικαιώματα δημιουργών (copyrights) και τα δικαιώματα σχεδίων (designs) – εμπορικών σημάτων (trademarks) καθώς και στις τρεις κατηγορίες εφευρέσεων: τις υπηρεσιακές, τις εξαρτημένες και τις ελεύθερες εφευρέσεις.