Ιατρικές μεταφράσεις

/Ιατρικές μεταφράσεις
Ιατρικές μεταφράσεις2018-12-05T14:10:58+00:00

Ιατρικές μεταφράσεις

Οι ειδικές Ιατρικές μεταφράσεις εξελίσσονται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η φαρμακευτική βιομηχανία επεκτείνεται γρηγορότερα από κάθε άλλη.
Η απασχόληση άρτια καταρτισμένων και πεπειραμένων μεταφραστών είναι απαραίτητοι για Ιατρικές μεταφράσεις που αφορούν τη φαρμακευτική, την ανθρώπινη ιατρική, την κτηνιατρική, την υγειονομική περίθαλψη, την ιατρική τεχνολογία ή την ιατρική έρευνα, καθώς απαιτείται πάντοτε ενημέρωση και μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο.

η Transscripta εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής φαρμακευτικών και ιατρικών μεταφράσεων.
Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει σε μεγάλα εξειδικευμένα έργα συνεργαζόμενη με σημαντικές φαρμακευτικές εταιρείες, ερευνητικούς οργανισμούς (CROs), κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλους φορείς του κλάδου, ενώ έχει σχεδιάσει και εναρμονίσει τις διαδικασίες της και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες μεταφραστικές τους απαιτήσεις.

Η Transscripta παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς υψηλής εξειδίκευσης:

 • Υγεία
 • Περίθαλψη
 • Φαρμακευτικά
 • Νοσοκομεία
 • Κλινική Έρευνα
 • Ιατρικό Εξοπλισμό

Οι μεταφραστές της Transscripta είναι εξειδικευμένοι στον φαρμακευτικό και τον ιατρικό τομέα και κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε κάθε επιμέρους τομέα, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική, η κτηνιατρική, η υγειονομική περίθαλψη, η ιατρική τεχνολογία και η ιατρική έρευνα.
Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές μας είναι εξοικειωμένοι με τις ειδικές απαιτήσεις του τομέα αυτού και έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτικά λεξικά και προσωπικές τους εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, γνωρίζουν καλά τη βασική ορολογία και τις σχετικές συντομογραφίες και είναι σε θέση να σας παράσχουν τις μεταφράσεις άριστης ποιότητας τις οποίες χρειάζεστε για να επιτύχετε στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Τύποι εξειδικευμένων τεχνικών φαρμακευτικών και ιατρικών εγγράφων που μεταφράζουμε:

 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σχετικές αιτήσεις
 • Επιστημονικά άρθρα
 • Ιατρικά ερωτηματολόγια
 • Εργαστηριακές εκθέσεις
 • Εκθέσεις επικύρωσης
 • Φακέλους καταχώρησης
 • Ετικέτες και οδηγίες χρήσης
 • Φόρμες ανεπιθύμητων περιστατικών
 • Τεκμηρίωση χημικής σύνθεσης, παραγωγής και ελέγχου
 • Αιτήσεις έγκρισης νέου φαρμάκου
 • Αιτήσεις πειραματικών φαρμάκων
 • Εκθέσεις ελέγχου
 • Εγχειρίδια χρήσης
 • Δηλώσεις συμμόρφωσης
 • Εγχειρίδια καλής παραγωγικής λειτουργίας
 • Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας
 • Τεκμηριώσεις Ποιοτικού Έλεγχου
 • Φύλλα δεδομένων
 • Αναφορές απόκλισης
 • Εκθέσεις επικύρωσης
 • Έντυπα μάρκετινγκ
 • Ιστοσελίδες.
 • Πολυμέσα
 • Προωθητικό υλικό και φυλλάδια
 • Εκπαιδευτικό υλικό για ασθενείς
 • Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό
 • Κλινικές Έρευνες
 • Μελέτες
 • Συμφωνίες διενέργειας κλινικών δοκιμών
 • Ερευνητικές εργασίες
 • Εκθέσεις ανεπιθύμητων περιστατικών
 • Ερωτηματολόγια ασθενών
 • Έντυπα παρουσίασης περιστατικού
 • Θεσμικές συμβάσεις
 • Πρωτόκολλα μελετών και συνόψεις
 • Συστήματα διαδραστικής φωνητικής απόκρισης
 • Εγχειρίδια λειτουργίας
 • Έντυπα συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης
 • Ημερολόγια ασθενών
 • Έγγραφα ασθενών
 • EDC Έγγραφα
 • Πορίσματα από τις αναφορές των ασθενών
 • Ιατρικές μεταφράσεις

Οι μεταφραστές ιατρικών κειμένων της Transscripta διαθέτουν :

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο μετάφρασης
 • Άρτια κατάρτιση και εκτεταμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους ιατρικούς τομείς.
 • Εμπειρία στη μετάφραση ιατρικών κειμένων στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Άριστη γραπτή χρήση της γλώσσας-στόχου.

Πιστοποίηση της ακρίβειας της μετάφρασης

Η πιστοποίηση είναι σημαντική στον τομέα των ιατρικών μεταφράσεων, καθώς απαιτείται ακρίβεια, ενημέρωση και τεχνογνωσία από κάθε μέλος της μεταφραστικής ομάδας.
Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες οι ιατρικές μεταφράσεις πρέπει να είναι πιστοποιημένες από μεταφραστές με ιατρική κατάρτιση πριν υποβληθούν σε ρυθμιστικούς φορείς, όπως το θεσμικό ελεγκτικό συμβούλιο (IRB), η υπηρεσία ελέγχου τροφίμων και φαρμάκων (FDA), η ΕΕ, κ.λπ.

Στην Transscripta, η ακρίβεια των μεταφράσεών σας είναι εξασφαλισμένη, καθώς οι μεταφράσεις μας πιστοποιούνται από μεταφραστές με ιατρική κατάρτιση για σχεδόν οποιαδήποτε ιατρική χρήση.

Δεύτερη γνώμη

Η Transscripta γνωρίζοντας ότι, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται μια αξιόπιστη δεύτερη ιατρική γνώμη , δίνει την δυνατότητα να μεταφραστεί η γνωμάτευση του Ιατρού προκειμένου να γίνει μια δεύτερη γνωμάτευση από ιατρούς του εξωτερικού.